Aktuální kurzy Průmyslové inženýrství

Sekce: Průmyslové inženýrství

Průmyslové inženýrství (industrial engineering) je uznávaný vědní obor, který se orientuje na plánování, navrhování, zavádění a řízení integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků nebo poskytování služeb. V těchto systémech zajišťuje a podporuje vysoký výkon, spolehlivost, údržbu, plnění plánu a řízení nákladů v rámci celého životního cyklu výrobku nebo služby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Základy průmyslového inženýrství

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

MOM

Snímky pracovního dne a momentkové pozorování

Postup při analýze struktury činností pracovníků

1 den

28.2./27.3.

BAS

BasicMOST (nejmodernějšní metoda pro normování)

Certifikační kurz základní formy systému MOST

3 dny

28.2.-2.3. 14.-16.5.

CST

Časové studie správně

Postup správného provedení snímků operace

1 den

27.2. 31.5.

MPA

Metody procesní analýzy prakticky

Procvičení vybraných metod procesní analýzy

1 den

14.3.

ZUP

Principy utváření pracovišť

Aplikace principů pohybové ekonomie a ergonomie

1 den

19.4.

ER1

Praktika z pracovní ergonomie I

Praktické analýzy (metoda EAWS)

2 dny

21.-22.5.

UAS

Normování metodou MTM-UAS

Rozborová metoda pro sériovou výrobu

2 dny

11.-12.6.

ER2

Praktika z pracovní ergonomie II

Praktické analýzy (RULA, NIOSH, OWAS)

2 dny

25.-26.6.

Průmyslové inženýrství pro pokročilé

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

MAX

MaxiMOST

Rozborová metoda pro málo opakované činnosti

3 dny

14.-16.3. 13.-15.6.

LOG

Logistický projekt a koncept

Obsah a postuplogistického projektu

1 den

13.3. 3.5.

SLP

Systematické plánování podnikového makro-layoutu

Základní nástroje pro plánování podnikového layoutu

1 den

22.3.

MIN

MiniMOST

Rozborová metoda pro velmi krátké časy cyklů

2 dny

27.-28.3. 27.-28.6.

STD

Vytváření normativů a standardní data

Určování vlastních normativů pro účely normování

2 dny

10.-11.4.

BAL

Principy balancování výrobních linek a buněk

Postup pro dosažení efektivního vytížení pracovníků

1 den

18.4.

ADM

AdminMOST

Rozborová metoda pro administrativní činnosti

2 dny

29.-30.5.

ROB

Projektování robotizovaných buněk z hlediska PI

Postup prům. inženýra při návrhu pracovišťs roboty

2 dny

19.-20.6.

PIA

Automatizovaný sběr dat pro analýzu procesů

Využití Arduinopro získání informací z procesu

2 dny

27.-28.6.