Aktuální kurzy Průmyslové inženýrství

Sekce: Průmyslové inženýrství

Průmyslové inženýrství (industrial engineering) je uznávaný vědní obor, který se orientuje na plánování, navrhování, zavádění a řízení integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků nebo poskytování služeb. V těchto systémech zajišťuje a podporuje vysoký výkon, spolehlivost, údržbu, plnění plánu a řízení nákladů v rámci celého životního cyklu výrobku nebo služby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Základy průmyslového inženýrství

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

BAS

BasicMOST

Základní certifikační kurz základní formy systému MOST

3 dny

5.-7.4.2022

MIN

MiniMOST

Rozborová metoda pro velmi krátké časy cyklů (např. elektrotechnika, lisování)

2 dny

5.-6.6.2022

MAX

MaxiMOST

Rozborová metoda pro málo opakované činnosti (seřizování, logistika, údržba)

3 dny

31.5-2.6.2022

MPA

Metody procesní analýzy prakticky

Procvičení vybraných metod procesní analýzy

1 den

16.6.2022

SIM

Dynamická simulace pro návrh a zlepšení proceu

Základy dynamické simulace. Vytvoření jednoduchého simulačního modelu procesu.

2 dny

9.-10.6.2022

ERG

Praktika z pracovní ergonomie – Metoda EAWS

Praktický ergonomický screening metodou EAWS – standardem v oblasti ergonomie

2 dny

19-20.7.2022