Aktuální kurzy Průmyslové inženýrství

Sekce: Průmyslové inženýrství

Průmyslové inženýrství (industrial engineering) je uznávaný vědní obor, který se orientuje na plánování, navrhování, zavádění a řízení integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků nebo poskytování služeb. V těchto systémech zajišťuje a podporuje vysoký výkon, spolehlivost, údržbu, plnění plánu a řízení nákladů v rámci celého životního cyklu výrobku nebo služby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Základy průmyslového inženýrství

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

MPA

Metody procesní analýzy prakticky

Procvičení vybraných metod procesní analýzy

1 den

15.2.

MOM

Snímky pracovního dne a momentkové pozorování

Postup při analýze struktury činností pracovníků

1 den

21.2.

BAS

BasicMOST (nejmodernějšní metoda pro normování)

Certifikační kurz základní formy systému MOST

3 dny

21.-23.2.

CST

Časové studie správně

Postup správného provedení snímků operace

1 den

21.3.

BAM

BasicMOST (nejmodernějšní metoda pro normování)

Certifikační kurz základní formy systému MOST

3 dny

27.-29.3.

CSS

Časové studie správně

Postup správného provedení snímků operace

1 den

6.4.

ERP

Praktika z pracovní ergonomie

Praktické analýzy na ERGOwall

2 dny

10.-11.5.

BAC

BasicMOST (nejmodernějšní metoda pro normování)

Certifikační kurz základní formy systému MOST

3 dny

29.-31.5.

Průmyslové inženýrství pro pokročilé

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

MIN

MiniMOST

Rozborová metoda pro velmi krátké časy cyklů

2 dny

14.-15.2.

SLP

Systematické plánování podnikového makro-layoutu

Základní nástroje pro plánování podnikového layoutu

1 den

28.2.

MIN

MiniMOST

Rozborová metoda pro velmi krátké časy cyklů

2 dny

27.-28.4.

MAX

MaxiMOST

Rozborová metoda pro málo opakované činnosti

2,5 dne

3.-5.5

MAT

MaxiMOST

Rozborová metoda pro málo opakované činnosti

2,5 dne

13.-15.6.

MIT

MiniMOST

Rozborová metoda pro velmi krátké časy cyklů

2 dny

26.-27.6.