Aktuální kurzy Průmyslové inženýrství

Sekce: Průmyslové inženýrství

Průmyslové inženýrství (industrial engineering) je uznávaný vědní obor, který se orientuje na plánování, navrhování, zavádění a řízení integrovaných systémů, jejichž cílem je produkce výrobků nebo poskytování služeb. V těchto systémech zajišťuje a podporuje vysoký výkon, spolehlivost, údržbu, plnění plánu a řízení nákladů v rámci celého životního cyklu výrobku nebo služby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Základy průmyslového inženýrství

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

ZNM

Základy normování v průmyslovém podniku

Přehled ukázky celého spektra metod pro normování spotřeby práce ve výrobě i režijní oblasti

2 dny

5.-6.3.2020 12.-15.5.2020 2.-3.7.2020

MOM

Snímky pracovního dne a momentkové pozorování

Postup při analýze struktury činností pracovníků

1 den

26.3.2020 9.6.2020

BAS

BasicMOST (nejmodernější metoda pro normování)

Certifikační kurz základní formy systému MOST

3 dny

18.-20.3.2020 22.-24.6.2020 14.-16.7.2020

CST

Časové studie správně

Postup správného provedení snímků operace

1 den

25.3.2020 19.5.2020

MPA

Metody procesní analýzy prakticky

Procvičení vybraných metod procesní analýzy

1 den

10.3.2020 20.5.2020

ZUP

Principy utváření produktivních pracovišť

Aplikace principů pohybové ekonomie a prvků pracovišť pro zvýšení produktivity a snížení zátěže

1 den

23.6.2020

ER1

Metoda EAWS - Praktika z pracovní ergonomie I.

Praktické analýzy evropským standardem EAWS

2 dny

20.-21.4.2020

ER2

Praktika z pracovní ergonomie II

Praktické analýzy pro různé pracovní polohy (metody RULA, NIOSH, OWAS)

2 dny

21.-22.5.2020

Průmyslové inženýrství pro pokročilé

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

MAX

MaxiMOST

Rozborová metoda pro málo opakované činnosti

3 dny

26.-28.5.2020

SLP

Systematické plánování podnikového makro-layoutu

Základní nástroje pro plánování podnikového layoutu

1 den

16.3.2020

MIN

MiniMOST

Rozborová metoda pro velmi krátké časy cyklů

2 dny

23.-24.3.2020 10.-11.6.2020

STD

Normování v zakázkové a kusové výrobě

Určování vlastních normativů pro účely normování a tvorby kalkulací

2 dny

14.-15.4.2020

HOD

VA/VE – hodnotová analýza

Systematické snižování nákladů spojených s plněním výrobkových/procesních funkcí

1 den

13.5.2020

PIA

Automatizovaný sběr dat pro analýzu procesů

Nepozorujte stroje a lidi - využijte senzory a mikro-kontroléry pro získání dat a informací z procesů

2 dny

12.-13.3.2020 16.-17.4.2020 16.-17.6.2020