Aktuální kurzy TPM

Sekce: Škola TPM ®

Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) je systematická metoda zaměřená na zvyšování celkového efektivního využití strojů a zařízení při aktivní účasti všech rozhodujících profesí a pracovníků. Institut průmyslového inženýrství rozděluje problematiku totálně produktivní údržby na tzv. 6 bloků TPM,které pokrývají komplexní systémúdržby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

KVU

Řízení kvalifikace údržbářů

Jak systematicky rozvíjet kvalifikaci údržbářů

1,5 dne

26.- 27.1.

TDV

Technická diagnostika prakticky -Vibrodiagnostika

Teorie i praktická cvičení na standu IPI

2 dny

16.-17.2.

PLU

Plánování v podnikové údržbě

Plánování pro maximální využití zdrojů v údržbě

1,5 dne

30.-31.3.

AUM

Autonomní údržba pro manažery a mistry výroby

Rozvoj jednoho z hlavních pilířů TPM

1 den

28.3.

TPM

Koordinátor TPM

ZákladyTPM a podnikového programu TPM

4 dny

6/7/27/28.4.

TDP

Technická diagnostika prakticky -Vibrodiagnostika

Teorie i praktická cvičení na standu IPI

2 dny

8.-9.6.