Aktuální kurzy TPM

Sekce: Škola TPM ®

Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) je systematická metoda zaměřená na zvyšování celkového efektivního využití strojů a zařízení při aktivní účasti všech rozhodujících profesí a pracovníků. IPI poskytuje tréninkvevšech 6 blocích TPM,které pokrývají komplexní systém podnikové údržby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

NVU

Úvod do normování v podnikové údržbě

Přehled a aplikace metod pro normování v údržbě

1 dny

22.2.

TPM

Koordinátor TPM

Základy TPM a podnikového programu TPM

4 dny

1/2/15/16.3.

TDV

Technická diagnostika prakticky - Vibrodiagnostika

Teorie i praktická cvičení na standu IPI

2 dny

16.-17.2.

KVU

Řízení kvalifikace údržbářů

Jak systematicky rozvíjet kvalifikaci údržbářů

1,5 dne

5.-6.4.

INU

Indikátory výkonnosti v podnikové údržbě

Odvození a využití indikátorů pro řízení údržby

1 den

20.4.

PLU

Plánování v podnikové údržbě

Plánování pro maximální využití zdrojů v údržbě

1,5 dne

30.-31.3.

RCF

RCFA – praktický postup při analýze příčin poruch

Naučte se metodicky analyzovat příčinný řetězec

1 den

15.6.


TPM® a Škola TPM® jsou ochranné známky Institutu průmyslového inženýrství, s.r.o.