Aktuální kurzy TPM

Sekce: Škola TPM ®

Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) je systematická metoda zaměřená na zvyšování celkového efektivního využití strojů a zařízení při aktivní účasti všech rozhodujících profesí a pracovníků. IPI poskytuje tréninkvevšech 6 blocích TPM,které pokrývají komplexní systém podnikové údržby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

NVU

Normování v podnikové údržbě

Přehled a aplikace metod pro normování v údržbě

1 dny

22.4.2020 20.5.2020

TPM

Koordinátor TPM

Základy TPM a řízení podnikového programu TPM

4 dny

19.-20.3 + 31.3-1.4.2020

TDV

Technická diagnostika - Vibrodiagnostika

Teorie i praktická cvičení na standu IPI

2 dny

18.-19.6.2020

AMZ

Analýza mikro-zastavení strojů a linek

Analýza příčinného řetězce jedné ze 6 typů ztrát

1 den

11.6.2020

AUD

Autonomní údržba v 7 krocích

Postup k zavádění AÚ v průmyslovém provozu

1 den

15.5.2020


TPM® a Škola TPM® jsou ochranné známky Institutu průmyslového inženýrství, s.r.o.