Aktuální kurzy TPM

Sekce: Škola TPM ®

Totálně produktivní údržba (Total Productive Maintenance) je systematická metoda zaměřená na zvyšování celkového efektivního využití strojů a zařízení při aktivní účasti všech rozhodujících profesí a pracovníků. IPI poskytuje tréninkvevšech 6 blocích TPM,které pokrývají komplexní systém podnikové údržby.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

NVU

Normování v podnikové údržbě

Jak aplikovat metody normování práce v podnikové údržbě

1 den

8.4.2022

TPM

Koordinátor TPM

Základy TPM a řízení programu TPM v podniku

2 dny

5.-6.5.2022

AMZ

Analýza mikro-zastavení strojů a linek

Postup eliminace chronických ztrát v provozu strojů a linek

1 den

17.6.2022

TDV

Technická diagnostika - Vibrodiagnostika

Teorie i praktická cvičení na standu IPI

2 dny

16.-17.6.2022


TPM® a Škola TPM® jsou ochranné známky Institutu průmyslového inženýrství, s.r.o.