Aktuální kurzy Kaizen

Sekce: Kaizen ®

Kaizen (jap.) je označení filozofie a úsilí o kontinuální zlepšování procesů, výrobků i služeb. Principem této filozofie zlepšování procesů je plynulý postup v menších krocích za účasti všech pracovníků. Tato filozofie se zpravidla naplňuje v rámci podnikových programů zlepšování procesů, do kterého jsou zapojovány všechny úrovně pracovníků proškolených vzákladních ipokročilých nástrojích zlepšování.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

7NA

7 nástrojů zlepšování procesů prakticky

Procvičení nástrojů jako 5xproč, rybí kost, Pareto ap.

1 den

14.2.

PNA

Pokročilé nástroje pro zlepšování procesů

Pokročilé kreativní techniky řešení problémů

2 dny

1.-2.3.

MOD

Moderátor workshopů na zlepšení procesů

Jak vést workshop typu LEANči kaikaku

3 dny

11.-13.4.

PNZ

Pokročilé nástroje pro zlepšování procesů

Pokročilé kreativní techniky řešení problémů

2 dny

27.-28.6.


Kaizen ® je ochranná známka Institutu průmyslového inženýrství