Aktuální kurzy Kaizen

Sekce: Kaizen ®

Kaizen (jap.) je označení filozofie a úsilí o kontinuální zlepšování procesů, výrobků i služeb. Principem této filozofie zlepšování procesů je plynulý postup v menších krocích za účasti všech pracovníků. Tato filozofie se zpravidla naplňuje v rámci podnikových programů zlepšování procesů, do kterého jsou zapojovány všechny úrovně pracovníků proškolených vzákladních ipokročilých nástrojích zlepšování.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

7NA

7 základních nástrojů pro zlepšování procesů

Procvičení nástrojů jako např. Paretova analýza, Ishikawa, stratifikace, histogram aj.

1 den

1.4.2022

PNZ

Pokročilé nástroje pro zlepšování procesů (TRIZ pro LEAN)

Pokročilé kreativní techniky pro řešení problémů a efektivnější zlepšování

2 dny

7.-8.4.2022 2.-3.6.2022

INB

Invenční brainstorming

Systematické generování zlepšovacích námětů pomocí 40 invenčních principů

1 den

19.5.2022 13.7.2022

SPK

SEARCH pro Kaizen®

Jak systematicky vyhledávat informace o řešeních pro zlepšování procesů

1 den

28.4.2022 12.7.2022

MOD

Moderátor workshopů na zlepšení procesů

Nácvik vedení workshopu na eliminaci plýtvání a LEAN aktivit

2 dny

25.-26.5.2022


Kaizen ® je ochranná známka Institutu průmyslového inženýrství