Aktuální kurzy Kaizen

Sekce: Kaizen ®

Kaizen (jap.) je označení filozofie a úsilí o kontinuální zlepšování procesů, výrobků i služeb. Principem této filozofie zlepšování procesů je plynulý postup v menších krocích za účasti všech pracovníků. Tato filozofie se zpravidla naplňuje v rámci podnikových programů zlepšování procesů, do kterého jsou zapojovány všechny úrovně pracovníků proškolených vzákladních ipokročilých nástrojích zlepšování.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

7NA

7 nových nástrojů zlepšování procesů prakticky

Procvičení nástrojů jako 5xproč, rybí kost, Pareto ap.

1 den

5.3.2020 14.4.2020

SPK

SEARCH pro Kaizen®

Zásadní dovednost ve 21. století: postupy systematického vyhledávání informací a inspirace pro zlepšování a zlepšovatelství na webu

1 den

17.3.2020 6.5.2020 29.6.2020

INB

Invenční brainstorming

40 invenčních principů při zlepšování procesů

1 den

6.3.2020 29.5.2020 1.7.2020

PNA

Pokročilé nástroje pro zlepšování procesů

Pokročilé kreativní techniky pro řešení problémů

2 dny

23.-24.4.2020 9.-10.6.2020

MOD

Moderátor workshopů na zlepšení procesů

Jak vést workshop typu LEAN či kaikaku

2 dny

8.-10.7.2020

5PR

Analýza příčinných řetězců

Analýza lineárních i větvených příčinných řetězců

1 den

5.5.2020


Kaizen ® je ochranná známka Institutu průmyslového inženýrství