Konference

V roce 2017 spolupořádáme 20.-21.4. konferenci:

Na 18.-19.5. připravujeme tradiční TPM Fórum