Aktuální kurzy LEAN

Sekce: LEAN

LEAN jemetodologie a nikdy nekončícísnaha o eliminaci všech druhů plýtvání formou zavádění produktivnější postupů, vytváření lepších pracovišť, navrhování a výrobou kvalitnějších výrobků a zvyšování podílu činností přidávajících hodnotu. Pro dosažení cílů LEAN (štíhlá výroba, štíhlý servis, štíhlá administrativa) se využívají metody a techniky moderního průmyslového inženýrství. Součástí nabídky jsou i témata z oblasti LEAN 4.0.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

STC

Standardizovanápráce pro cyklické operace

Standardized Work podle Toyota Production System

1 den

23.2.

VSM

Value Stream Mapping

Principy VSM a trénink tvorby mapy souč. i bud. stavu

1 den

28.3. 10.5.

KAN

Kanban, supermarket a milk-run

Základní principy štíhlé logistiky

1 den

5.4. 6.6.

VAN

Analýza přidané hodnoty ve výrobních operacích

Jak analyzovat časpřidávání hodnoty (VA) ve výrobě

1 den

14.4.

5SP

5S prakticky

Vyzkoušení metody 5S na tréninkovém pracovišti

1 den

17.4

RZP

Rychlé změny prakticky

Praktický trénink na tréninkovém stroji

2 dny

24.-25.4.

IVI

Analýza plýtvánípomocí technických prostředků

Jak s Arduinemidentifikovat plýtvání a příčiny ztrát

1 den

11.5.

LJU

LEAN Jump

Balíček pro ty, kdo chtějí naskočit do LEAN projektů

4 dny

15/16/29/30.5.

STN

Standardizovaná práce pro necyklické operace

Standardizace činností seřizovačů, manipulantů apod.

1 den

5.6.

PRU

Projektování výrobních buněk prakticky

Systematický návrh výrobních a montážních buněk

2 dny

12.-13.6.