Aktuální kurzy LEAN

Sekce: LEAN

LEAN je metodologie a nikdy nekončící snaha o eliminaci všech druhů plýtvání formou zavádění produktivnější postupů, vytváření lepších pracovišť, navrhování a výrobou kvalitnějších výrobků a zvyšování podílu činností přidávajících hodnotu. Pro dosažení cílů LEAN (štíhlá výroba, štíhlý servis, štíhlá administrativa) se využívají metody a techniky moderního průmyslového inženýrství.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

VSM

Value Stream Mapping

Principy VSM a trénink tvorby mapy souč. i bud. stavu

1 den

21.3.

RZP

Rychlé změny prakticky

Praktický trénink na tréninkovém stroji

2 dny

29.-30.3.

LCP

Low Cost Automation – pneumatické prvky

Praktický trénink racionalizace pomocí pneumatiky

2 dny

6.-7.4.

5SP

5S prakticky

Vyzkoušení metody 5S na tréninkovém pracovišti

1 den

25.4.

STP

Standardizovaná práce (Standardized Work)

Standardy podle Toyota Production System

1 den

3.5.

PRU

Procesní ukazatele a jejich výpočet

Naučte se vypočítat zásadní ukazatele pro LEAN

1 den

26.5.

PYP

Poka-yoke prakticky

Řešení příkladů a trénink na stanovištích

1 den

1.6.

RZR

Rychlé změny prakticky

Praktický trénink na tréninkovém stroji

2 dny

6.-7.6.

LCM

Low Cost Automation–mechanické prvky

Teorie a praxe stavby karakuri systémů

2 dny

15.-16.6.