Aktuální kurzy LEAN

Sekce: LEAN

LEAN jemetodologie a nikdy nekončícísnaha o eliminaci všech druhů plýtvání formou zavádění produktivnější postupů, vytváření lepších pracovišť, navrhování a výrobou kvalitnějších výrobků a zvyšování podílu činností přidávajících hodnotu. Pro dosažení cílů LEAN (štíhlá výroba, štíhlý servis, štíhlá administrativa) se využívají metody a techniky moderního průmyslového inženýrství. Součástí nabídky jsou i témata z oblasti LEAN 4.0.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

IPT

Identifikujte plýtvání chytře!

LEAN 4.0 : Využití low-cost prostředků (senzory a mikrokontroléry) pro identifikaci plýtvání

2 dny

21.-22.4.2022 9.-10.6.2022

VSM

Value Stream Mapping prakticky

Principy VSM a trénink tvorby map hodnotového toku

1 den

12.5.2022

RZP

Rychlé změny s praktickou úlohou

Prakticky na tréninkovém stroji + vedení provozního programu SMED a Quick-Change

1 den

13.5.2022