Harmonogram

Vážení průmysloví i procesní inženýři, údržbáři, zlepšovatelé, technologové a další zájemci o vysokou produktivitu či štíhlé procesy, pro 1. polovinu roku 2017 jsme pro Vás připravili širokou nabídku otevřených tréninkových kurzů, která reaguje na aktuální potřeby v oblasti odborného vzdělávání vyvolané tlakem na komplexní znalosti a dovednosti pracovníků zabývajících se produktivitou podnikových procesů. Naše nabídka protonení orientována pouze na klasické a moderní průmyslové inženýrství resp. LEAN, ale nově i na technickou a technologickou podstatu výrobních procesů. Tak jako na jedné straně nemůže být dobrým technikem či technologem ten, kdo neovládá základní nástroje průmyslového inženýrství, tak nemůže být kompetentním průmyslovým inženýrem ten, kdo je „neznalý“ z hlediska základních technologií, automatizace, technické dokumentace či metrologie. V našich kurzech využíváme nejenom naše více než 20leté zkušenosti z projektů průmyslového inženýrství, ale i moderní didaktiku, která umožňuje zvýšit efektivnost naši chvzdělávacích programů.

doc. Dr. Ing. Ivan Mašín, jednatel
Institut průmyslového inženýrství, s.r.o.