Vedení společnosti

Jednatel – Dr. Ivan Mašín

Doc. Dr. Ing Mašín (1962) je spoluzakladatelem IPI jako prvního privátního institutu zaměřeného na metody moderního průmyslového inženýrství a LEAN v ČR. Pracuje jako konzultant, trenér a auditor. Ivan Mašín je rovněž docentem na Technické univerzitě v Liberci (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace). Byl více jak deset let docentem na UTB Zlín (průmyslové inženýrství, průmyslová moderace, týmová práce). Dr. Mašín se vyučil strojním zámečníkem, absolvoval SŠP v Pardubicích a v roce 1986 absolvoval strojní fakultu Technické univerzity v Liberci. Po získání doktorátu na katedře výrobních systémů pracoval jako průmyslový inženýr v a.s. ŠKODA Auto. V roce 1995 založil Institut průmyslového inženýrství, kde je v současnosti jednatelem, lektorem a senior-konzultantem. V oblasti klasického i moderního průmyslového inženýrství spolupracoval v desítkách projektů s podniky jako např. Continental, ŠKODA Auto, Magna, Dura, Siemens, Black and Decker, Tyco Electronics, Rieter, PULS apod. Jeho specializací je standardizovaná práce, TPM, rozvoj výrobních systémů, Lean Manufacturing a průmyslová moderace. V současné době je i expertem na využívání metody TRIZ a metod inovačního inženýrství. Dr. Mašín publikoval 18 knih a skript z oblasti průmyslového inženýrství, inovačního inženýrství a LEAN. Je členem IIE, SME, ETRIA, ARID a ČSVZ.


Prokurista – Ing. Jaroslav Mašín

Ing. Jaroslav Mašín (1958) je přední expert na aplikací metod měření práce, standardizace výrobních operací a výrobní ergonomii. Po vyučení a střední technické škole absolvoval VŠST Liberec (1983) a v průběhu kariéry prošel řadu THP funkcí. V současné době je expertem a trenérem Institutu průmyslového inženýrství, kde má i pozici prokuristy. Jeho specializací je trénink a aplikace kompletní rodiny metod systému MOST (MiniMOST, BasicMOST, MaxiMOST) pomocí které podporuje průmyslové podniky působící v ČR, SR a Rumunsku (např. ŠKODA Auto, SIEMENS, Continental, Ingersoll Rand, DURA) Ing. Jaroslav Mašín je spoluautorem vysokoškolských skript zaměřených na analýzu procesů.