Oborové studium

Průmyslové inženýrství - inženýrství produktivity
Hlavním tématem tohoto multidisciplinárního oboru je analýza, návrh a zavádění systémů s vysokou produktivitou zahrnujících interakci mezi lidmi, procesy a technickými systémy. Průmyslové inženýrství je jedinečná inženýrská disciplína: integruje kvantitativní inženýrský přístup s kvalitativními zohledněním lidského chování. Oborové studium „Průmyslové inženýrství - Inženýrství produktivity“ vychází z aktuální potřeby podniků a firem – zvýšit produktivitu a efektivnost výrobních, servisních i administrativních procesů a systémů. Roční oborové studium umožní Vám nebo Vašim pracovníkům získat znalosti a praktické dovednosti z hlediska nástrojů a metod průmyslového, procesního a systémového inženýrství, které je v současném konkurenčním prostředí nutné používat v rámci celého životního cyklu výrobku i služeb. Znalosti a dovednosti získané v rámci oborového studia je možné využít v široké škále profesních oblastí, včetně výroby, řízení výroby, logistiky, návrhu výrobků, systémů zdravotní péče, maloobchodu a ve službách.

Další podrobnosti o kurzu naleznete v odkazu