Aktuální kurzy Technologická akademie

Sekce: Technologická akademie

Technologická akademie má za cíl rozvíjet dovednosti jak technologů, procesních inženýrů a dalších THP (logistika, nákup, ekonomika, HR apod.)v oblasti strojírenských technologií a INDUSTRY 4.0/IoT a umožnit jim tak zvládnout dovedností potřebných pro vykonávání jejich činností v moderní průmyslové výrobě.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

CTV

Čtení výkresů pro THP (nákup, logistika apod.)

Základní značky technické dokumentace

1 den

8.3./17.4 3.5./5.6.

MTZ

Metrologie pro techniky I. –Základní úroveň

Terminologie a základní postupy v metrologii

2 dny

26.-27.4.

TMB

Technolog malosériové montáže

Metody pro racionalizaci, zlepšování a standardizaci malosériové manuální montáže

8 dní

6 – 8/2018

MTP

Metrologie pro techniky II. – Pro pokročilé

Pokročilé postupya metody v podnikové metrologii

2 dny

24.-25.5

IVT

IoT pro procesní inženýry a technology prakticky

Jak vytvořit SMART prvky na výrobním pracovišti

2 dny

6/2018