Aktuální kurzy Technologická akademie

Sekce: Technologická akademie

Technologická akademie má za cíl rozvíjet dovednosti jak technologů, procesních inženýrů a dalších THP (logistika, nákup, ekonomika, HR apod.)v oblasti strojírenských technologií a INDUSTRY 4.0/IoT a umožnit jim tak zvládnout dovedností potřebných pro vykonávání jejich činností v moderní průmyslové výrobě.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

CTV

Čtení výkresů pro THP

Základní značky a principy technické dokumentace

1 den

7.4.2020 5.5.2020

ME1

Metrologie I.

Základní postupy v metrologii a měření

2 dny

21.-22.5.2020 25.-26.6.2020

IVP

SMART prvky pracovišť s internetem věcí

Jak vytvořit SMART prvky na výrobním pracovišti

2 dny

28.-29.4.2020 19.-20.5.2020

COB

Pracoviště s cobotem

Projektování a hodnocení operací prováděných lidmi a coboty

2 dny

5/2020