Aktuální kurzy Technologická akademie

Sekce: Technologická akademie

Technologická akademie má za cíl rozvíjet dovednosti jak technologů a procesních inženýrů v oblasti strojírenských technologií (plastikářská výroba, obrábění, slévárenství a montáž), tak i umožnit dalším profesím zvládnout dovednosti potřebné pro vykonávání činností provozního technologa. Součástí programu Technologické akademie jeiproblematika metrologie.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

CTV

Čtení výkresové dokumentace prakticky

Základní značky technické dokumentace

1 den

24.2./31.3./13.4. 26.5./23.6.

KRL

Kreslení 3D lay-outů a prvků pracovišť

Naučte se nakreslit layout a prvky pracoviště ve 3D

2 dny

9.-10.3.

MTZ

Metrologie pro techniky I. –Základní úroveň

Terminologie a základní postupy v metrologii

2 dny

23.- 24.3.

TPZ

Technika a technologie pro ženy

Seriál kurzů vyhrazený pouze pro ženy

8 kurzů

3 – 6/2017

TMB

Technolog montáže s běžnými délkami cyklu

Metody pro racionalizaci, zlepšování a standardizaci manuální montáže

8 dní

4 – 6/2017

MTP

Metrologie pro techniky II. –Pro pokročilé

Pokročilé postupy a metody v podnikové metrologie

2 dny

1.- 2.6.