AKTUÁLNÍ KURZY INDUSTRY 4.0

Sekce: INDUSTRY 4.0

INDUSTRY 4.0, kolaborativní roboty, Internet či Intranet věcí – přístupy, které začínají hýbat průmyslem. Institut průmyslového inženýrství proto do své nabídky zasadil i praktické kurzy, které s těmito přístupy korespondují. Jedná se (zatím) o postupy, které lze realizovat s minimálními náklady, což odpovídá principům našeho oboru. Kurzy nejsou určeny pro IT-specialisty, ale majoritní skupinu pracovníků, kteří si chtějí „osahat“ možnosti různých jednoduchých prostředků průmyslové automatizace, mikro-kontrolérů a senzoriky při zvyšování produktivity, eliminaci plýtvání či vytváření SMART prvků na pracovištích.

Další informace (ceny, uzávěrky přihlášek) jsou uvedeny v pozvánkách na jednotlivé kurzy

Kód

Název kurzu

Zaměření/témata

Délka

Termín

PIA

Automatizovaný sběr dat pro analýzu procesů

Nepozorujte stroje a lidi - využijte senzory a mikro-kontroléry pro získání dat a informací z procesů

2 dny

12.-13.3.2020 16.-17.4.2020 16.-17.6.2020

IVP

SMART prvky pracovišť s internetem věcí

Jak vytvořit SMART prvky na výrobním pracovišti

2 dny

28.-29.4.2020 19.-20.5.2020

COB

Pracoviště s cobotem

Projektování a hodnocení operací prováděných lidmi a coboty

2 dny

5/2020

IVI

Identifikujte plýtvání chytře!

Jak se senzorem a mikro-kontrolérem elegantně identifikovat plýtvání a ztráty

1 den

24.3.2020 6.5.2020 12.6.2020