Aktuální kurzy Industry 4.0

Společně s Technickou univerzitou v Liberci (Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace) připravujeme společný projekt INDUSTRY 4.0 Passport pro získání a ověření kompetencí pro Průmysl 4.0.

V rámci modulárního programu "Industry 4.0 Passport“ budou mít malé, střední i velké firmy příležitost trénovat prakticky majoritu svých zaměstnanců pro 4. průmyslovou revoluci.

 • Hlavní koncepty
 • Technologie pro I4.0
 • Digitalizace
 • Robotika
 • Prediktivní údržba
 • Internet věcí (IoT)
 • Komunikace M2M
 • Komunikace HMI
 • Big-data
 • Data-mining
 • Experimentování na interaktivním systému